Proč využít služeb daňového poradce?

Osoba daňového poradce a především služby, které poskytuje, jsou mezi veřejností často dezinterpretovány či bagatelizovány jako služby nepotřebné, drahé, zbytečné, zastupitelné a v některých představách i služby podvodného charakteru.

Mnoho takovýchto představ vychází z pohledu na daňového poradce, že jediné co je schopný pro své klienty zajistit je odložení podání daňového přiznání o tři měsíce a strojové vyplnění daňových přiznání. Velké množství potenciálních klientů je přesvědčeno, že tyto služby si dokáže lépe a levněji zajistit sami, popřípadě za pomoci vlastních jakkoliv odborně fundovaných zaměstnanců.

Daňovým poradcem nemůže být kdokoliv, kdo má dojem, že je dostatečně obeznáme s problematikou daňových zákonů. Stejně jako je tomu například u advokátů, musí být daňový poradce členem stavovského orgánu a to Komory daňových poradců České republiky. Kdy v rámci členství je nutné splnit několik podmínek a povinností, vyplívajících přímo ze zákona o daňovém poradenství, a to především úspěšně složit zkoušku z odborných znalostí, mít výkon své činnosti ze zákona pojištěn, celoživotně se vzdělávat a mnoho dalších. Daňový poradce je především odborníkem, který svou činnost provozuje se zákonnou odpovědností za svůj výkon a tím je schopen přenést v otázce daní některá rizika z klienta na sebe.

Je zřejmé, že daňové poradenství není charitativní činností a je tedy zpoplatněna. Pro některé se může zdát, že platit si daňového poradce je zbytečné, vždyť veškeré daňové záležitosti mi splní můj zaměstnanec na pozici účetní. Ačkoliv odborné znalosti v otázce daní mnoha zaměstnanců na pozici účetních jsou určitě na vysoké úrovni, může být v mnoha případech vhodné využívat zároveň služeb daňového poradce. Daňový poradce je schopen vnést do problému jiný pohled s mnoha souvislostmi napříč daňovými zákony a zároveň do celého daňového procesu se zkušenostmi s řešením obdobných problémů u jiných subjektů. Je schopen díky své praxi posoudit rizikovost postupů a předcházet specifickým problémům jako například důkazní nouze při daňové kontrole a dalších. Při jednání před správcem daně na finančním úřadě jsou služby daňového poradce nejen velmi užitečné, ale mnohokrát i velmi cenné v poměru platby za jeho služby a úspory na případných daňových doměrcích, kdy se zvětšujícím se deficitem státního rozpočtu je zvyšován tlak na výběr daní mnohdy až nad rámec zákona a proto je v dnešní době velmi důležité eliminovat riziko nesprávně vybrané daně díky nižší odborné znalosti daňových subjektů. Další podstatnou výhodou je přenesení rizika v daňových otázkách na osobu daňového poradce, který je zákonně odpovědný za případná penále a úroky z prodlení při nesprávném postupu a tuto odpovědnost má povinně pojištěnou, oproti zaměstnancům kteří mají hmotnou odpovědnost za svou činnost pouze na základě zákoníku práce a tím případná škoda nebude ve většině případů nahrazena.

Je na každém zda se rozhodne využít služeb daňového poradce, čímž sice zatíží své náklady na provoz, avšak naproti tomu mu budou poskytnuty služby, které mu v budoucnu můžou ušetřit mnohonásobně vyšší náklady při daňových řízení nebo i skryté náklady při špatné optimalizaci daňové zátěže. Pro někoho může být i významným pozitivem, klidný spánek, kdy má jistotu, že je o jeho daňové závazky a možná rizika postaráno.

 

Ing. Martin Houdek - daňový poradce č. 4550

 

Novinky